Inici Joan Laporta

Signatures

Vols venir a votar i no tens transport? Estem organitzant el transport des de diversos punts de Catalunya. Apunta't al següent formulari i ens posarem en contacte per dir-te quina és la millor opció.

Edat
*De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web www.joanlaporta.cat seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Joan Laporta amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d’informació que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquests llocs web o per mitjà de missatges de correu electrònic. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats, així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes afins a Joan Laporta. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix. L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD, mitjançant un correu electrònic adreçat a signatures@joanlaporta.cat. En qualsevol cas l’usuari interessat haurà d’incloure una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. Abans de facilitar als llocs web dades personals relatives a terceres persones, l’usuari manifesta que n’ha obtingut el previ i exprés consentiment, havent-les informat dels termes continguts en aquesta Política de Privacitat. L’usuari s’obliga a mantenir indemne aquests llocs web i els seus responsables davant de qualsevol reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrits en aquests paràgrafs.